CZY TWÓJ MIKROCZIP JEST PRAWIDŁOWY?


Mikroczipy do znakowania zwierząt to artykuły specjalistyczne, których produkcja i programowanie wymaga od producenta spełnienia ścisłych norm bezpieczeństwa, regulowanych przez Międzynarodowy Komitet ds. Identyfikacji Zwierząt ICAR.

Niestety na rynku krajowym dostępne są także produkty niewiadomego pochodzenia, nieposiadające wymaganej certyfikacji, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia zwierząt oraz procesu ich identyfikacji.

Poniżej prezentujemy fundamentalny podział kodowania dostępnych typów mikroczipów ISO.

 

 


MIKROCZIPY ISO Z KODEM PRODUCENTA:

Najbardziej powszechne w użyciu. Są to produkty bezpieczne, posiadające wymagane certyfikaty i najczęściej cechujące się wysoką jakością, a sposób ich kodowania umożliwia szybką identyfikację wytwórcy. Produkowane są przez firmy z wieloletnim doświadczeniem w elektronicznej identyfikacji zwierząt i dostępne poprzez renomowanych dystrybutorów.

Trzy pierwsze cyfry unikalnego numeru odpowiadają za tzw. kod producenta, tj. przydzielony przez organizację ICAR prefiks rozpoczynający się od cyfry 9 i definiujący ich wytwórcę oraz pochodzenie (9XX). 

Pozostałe cyfry (YYY) wyznaczają kolejność produkcji, co zapewnia porządek oraz niepowtarzalność każdego egzemplarza. 

(9XX – kod producenta, YYY... – liczba porządkowa wytwórcy)

 

 

MIKROCZIPY ISO Z KODEM KRAJU:

Niektórzy wytwórcy oferują również mikroczipy z tzw. kodem kraju tj. trzycyfrowym przedrostkiem określającym kod danego państwa zgodnie z normą ISO 3166.

Kodem ISO Polski jest numer 616, po którym prawidłowo powinna występować cyfra kontrolna „0”, a następnie kod producenta (9XX) wskazujący na pochodzenie produktu.

(616 – kod kraju Polski, 9XX – kod producenta, YYY... - liczba porządkowa)

 

 

MIKROCZIPY ISO Z KODEM DZIELONYM 900:

Wytwórcy, którzy nie uzyskali unikalnego kodu producenta, posługują się tzw. kodem dzielonym, co w praktyce oznacza, że wszystkie mikroczipy tych firm rozpoczynają się od przedrostka 900.

Produkty te zazwyczaj pochodzą od firm, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z identyfikacją zwierząt lub wytwarzają zbyt małe ilości mikroczipów, aby uzyskać swój unikalny kod producenta.

Niestety coraz częściej są to również produkty bardzo niskiej jakości, pochodzące z krajów azjatyckich i wprowadzane na naszych rynek w niewielkich partiach. W razie problemów ciężko ustalić firmę odpowiedzialną za ich dystrybucję na terenie kraju, a kontakt z producentem jest utrudniony lub niemożliwy, co powoduje, że mikroczipy z kodem dzielonym są mniej godne zaufania.

Zwracamy jednak uwagę, iż niezależnie od jakości wykonania igły, strzykawki lub całego zestawu, mikroczipy z kodem dzielonym 900, certyfikowane przez ICAR, są z punktu widzenia zasad elektronicznej identyfikacji pełnowartościowymi transponderami, które mogą być użyte do znakowania zwierząt i zarejestrowane.

(900 – kod dzielony YYY... – liczba porządkowa wytwórcy)

 

  

 

MIKROCZIPY NON-ICAR:

Mikroczipy NON-ICAR zostały wprowadzone na rynek bez wymaganej certyfikacji, wytwarzane są bez nadzoru i stanowią realne zagrożenie dla zdrowia znakowanych zwierząt oraz ich identyfikacji. Nie można również zweryfikować ich pochodzenia, a tym samym brak jest jednostki odpowiedzialnej w przypadku zaistnienia problemów.

W Polsce najczęściej spotykane nieprawidłowe mikroczipy to produkty z kodem kraju zawierające po prefiksie 616 od pięciu do ośmiu cyfr „0”.

Pomimo braku certyfikacji na opakowaniu mogą widnieć informacje, jakoby produkt ten był zgodny z ISO 11784/11785. Nie jest to jednak prawdą. Z uwagi na brak certyfikacji ICAR nie można ustalić jednostki odpowiedzialnej za kontrolę ich programowania i mikroczipy te nie gwarantują unikalności zakodowanego numeru. W związku z powyższym takie same numery mikroczipów mogą zostać wyprodukowanie  dla różnych odbiorców.

Zwracamy uwagę, iż mikroczipy NON-ICAR 616 są najczęściej bezpośrednio oferowane właścicielom wraz ze sprzedawanymi im zwierzętami.

(616 – kod kraju Polski, 0000... – brak kodu producenta, YYY... - dowolna liczba porządkowa)

 

 


 

MIKROCZIPY NON-ICAR Z KODEM TESTOWYM:

Są to produkty przeznaczone głównie do celów reklamowych lub testowych i nie nadają się do implantacji. Ich podstawową wadą jest zupełny brak unikalności oraz możliwość swobodnej duplikacji numerów przez producenta.

Niestety w ciągu ostatnich kilku lat nierzetelni dystrybutorzy rozprowadzili spore ilości tych mikroczipów wśród hodowców zwierząt i lekarzy.

Podobnie, jak w przypadku mikroczipów NON-ICAR z kodem kraju, identyfikacja producenta jest praktycznie niemożliwia.

(999 – kod testowy, YYY... - dowolna liczba porządkowa)

 

 

CZYM GROZI STOSOWANIE MIKROCZIPÓW NON-ICAR?

Korzystanie z tych produktów naraża m.in. na:

1. Sytuację, w której mikroczip nie zostanie odczytany, ponieważ nie jest zgodny z normą ISO 11784/11785, a tym samym nie będzie kompatybilny z czytnikiem i zwierzę może zostać uznane za bezpańskie.

2. Powikłania poimplantacyjne z uwagi na możliwy brak sterylności oraz użycie w produkcji komponentów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia (zakażenia, komplikacje związane z migracją czipa w tkance, miejscowe reakcje poimplantacyjne itp.), lub cechować się niską jakością, a tym samym obniżoną trwałością.

3. Duplikację kodu i brak jego unikalności. Może być on replikowany dowolnie oraz w dowolnych ilościach, co skutkuje obecnością tego samego numeru mikroczipa u kilku zwierząt i uderza w fundament metody elektronicznego znakowania.

4. Problemy podczas przekraczania granicy oraz możliwą kwarantannę w przypadku niemożności odczytania numeru mikroczipa. 
NORMA ISO 11784/11785 TO NIE WSZYSTKO:

ISO 11784/11785 reguluje m.in. sposób zapisu informacji w mikroczipie, strukturę jego 15-cyfrowego unikalnego numeru oraz używaną częstotliwość, co przekłada się bezpośrednio na możliwość odczytu mikroczipa przez dostępne na rynku czytniki RFID. 

Pamiętajmy jednak, że sama norma ISO 11784/11785 nie określa tak istotnych elementów, jak jakość komponentów stosowanych w produkcji mikroczipa np. użycia biokompatybilnego szkła, jako zewnętrznej obudowy układu scalonego zamiast zwykłego szkła czy wykorzystania polimerów izolujących kapsułę i zwiększających jej powierzchnię, co skutkuje lepszym usadowieniem transpondera w tkankach.

Zalecamy sprawdzenie, czy wybrane przez Państwa mikroczipy zostały wyprodukowane przez wiarygodną firmę posiadającą certyfikat ICAR, oraz czy dystrybutor, który wprowadza je do obrotu, ma dostateczną wiedzę na temat oferowanego produktu.

Mikroczip to produkt specjalistyczny, a jego cechy oraz standard odzwierciedlają doświadczenie i renomę producenta. Niska cena nie zawsze więc idzie w parze z jakością i może być przyczyną problemów.

 

METODA ZWROTNEGO ŚLEDZENIA:

Właściciele nie zawsze rejestrują swoje oznakowane zwierzęta w bazie, co znacznie minimalizuje szanse na ich identyfikację i powrót w razie zaginięcia.

Jeśli jednak zaginiony pupil posiada certyfikowany mikroczip z wiadomego źródła, pozwala to nam w niektórych sytuacjach określić, kto jest jego producentem.

Dzięki temu kontakt z krajowym lub lokalnym dystrybutorem jest ułatwiony, co w konsekwencji umożliwia niekiedy dotarcie do właściciela. Ten sposób określamy mianem zwrotnego śledzenia i dotyczy jedynie mikroczipów ICAR pochodzących od renomowanych firm.


JAK DOKONAĆ WŁAŚCIWEGO WYBORU?

Wybierając karmę dla swojego pupila, kierujemy się m.in. a może i przede wszystkim jej jakością. Dzięki temu mamy pewność, że nasze zwierzę otrzymuje to, co najlepsze. Dlaczego więc ta sama reguła miałaby nie obowiązywać w przypadku mikroczipów, które umieszczane są bezpośrednio w ciele naszych ulubieńców i chronią je przed trwałą bezdomnością w przypadku zaginięcia?

W pierwszej kolejności proponujemy zatem zapytać lekarza weterynarii, czy współpracuje z renomowanym dystrybutorem mikroczipów lub bazą zwierząt oznakowanych. Sugerujemy zapytać również o numer samego mikroczipa, pamiętając, że identyfikatory z kodem producenta ICAR mają następujący schemat "9XXYYY", z kodem naszego kraju "61609XXYYY", a z kodem dzielonym "900
YYY".

Polecamy także zweryfikować samego dystrybutora pod kątem dostępności oraz wiedzy na temat proponowanego produktu. Należy zwrócić uwagę, że mikroczipy oferowane przez osoby prywatne na portalach sprzedażowych mogą być często produktami NON-ICAR. Są one zazwyczaj sprzedawane detalicznie lub w małych ilościach hurtowych w wyraźnie niższych cenach oraz wizualnie różnią się wykonaniem i jakością od transponderów markowych wytwórców. 

 

CO ZROBIĆ, JEŚLI MIKROCZIP JEST NIEPRAWIDŁOWY?

Sugerujemy kontakt z placówką lub osobą, która udostępniła taki produkt w celu uzyskania wyjaśnień. W żadnym wypadku nie należy od razu "doszczepiać" zwierzęcia kolejnym mikroczipem ani usuwać uprzednio zaimplantowanego, jeśli nie zagraża to bezpośrednio życiu lub jego zdrowiu. 

UWAGA!:  Jeśli lekarz sugeruje usunięcie mikroczipa z powodu jego rzekomej niezgodności z obowiązującymi standardami i zaszczepienie zwierzęcia nowym transponderem, powinien przedstawić merytoryczne podstawy takiego działania. Dodatkową implantację lub ekstrakcję mikroczipa wykonuje się wyłącznie w sytuacjach zagrażających zwierzęciu, lub jeśli transponder nie działa, a każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Jeśli masz pytania lub chcesz zweryfikować numer mikroczipa przed implantacją/rejestracją napisz do nas na info@identyfikacja.pl.


                                                                                                                                Zespół IDENTYFIKACJA.PL

GENEROWANIE NOWEGO HASŁA:

Strona serwisu IDENTYFIKACJA.PL używa ciasteczek (cookies) dzięki czemu może działać lepiej. Dowiedz się więcej na temat naszej polityki cookies

TOP